Menu
Obec Trhová Hradská
ObecTrhová
Hradská
Vásárút
község

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

 

E-mail:

všeobecný: statny.dozor@pdp.gov.sk

pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

 

Telefón: +421 2 323 132 14

 

Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20

utorok a štvrtok od 8:00 do 12:00

 

Sekretariát predsedu úradu: +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu: +421 2 323 132 14      

Fax: +421 2 323 132 34

 

Podateľňa:

Pondelok – Štvrtok: 8:00 – 15:00, Piatok: 8:00 – 14:00